เบี้ยเริ่มต้น


363  บาท/เดือน

คุ้มครองสูงสุด
1,000,000 บาท*

ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
50,000 บาท*

กรณีนอนพักรักษาตัว เกินกว่า 15 วันติดต่อกัน

คุ้มครองเพิ่มขึ้น
2 เท่า!

ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ในวันหยุด***
 

ให้คุณอุ่นใจได้มากกว่าด้วยประกันชดเชยรายได้จากซิกน่า

อุ่นใจพร้อมรับความเสี่ยง ให้ความคุ้มครองทุกวันไม่เว้นวันหยุดด้วยประกันที่ช่วยชดเชยรายได้

ให้ ‘ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก’ ช่วยรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณง่ายๆ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 363 บาท/เดือน และให้ความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่าในวันหยุด นอกจากนี้ตัวประกันมีค่าชดเชยรายได้ให้กับผู้ที่พักจากอุบัติเหตุ รวมถึงให้รักษาค่าพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ซิกน่าเข้าใจดีว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่เว้นวันหยุด เลือกประกันภัยที่ชดเชยรายได้ยามคุณเจ็บป่วย ช่วยคุ้มครองให้คุณเต็มที่กับทุกช่วงพักผ่อนได้อย่าง ‘ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก’

ด้วยการคุ้มครองที่ครอบคลุมได้แก่

  • ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • เพิ่มความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุด
  • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือจากการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย
  • ประกันช่วยชดเชยรายได้ต่อวันสูงสุด 1,000 บาทและรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มอีกสูงสุด 50,000 บาทกรณีนอนพักรักษาตัวเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • เคลมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

และยังมีบริการบริการที่ช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นกับบัตรซิกน่าแคร์การ์ด (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล) บัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง ให้ประกันที่ช่วยชดเชยรายได้อย่าง ‘ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก’ เป็นอีกทางเลือกให้คุณยิ้มได้แม้ต้องเจอกับอุบัติเหตุ เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียว

ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 241 บาท/เดือน เฉลี่ยวันละ 8 บาท
Infographic ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก
ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุ "ชดเชยรายวัน บวกบวก"

*จำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับแผน 4

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

***วันหยุด หมายถึง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี

เงื่อนไข

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
ประกันสุขภาพพิเศษสุดสุด

แผนประกันซิกน่าออนไลน์ (ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ)

สะดวก รวดเร็ว รับกรมธรรม์ความคุ้มครองทันที

สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย