คุ้มครองสูงสุด 2,400,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 30,000 บาท*

รับเงินชดเชยสูงสุด 3,000 บาท/วัน*

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองเพิ่มทุกปี สูงสุด 2,400,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
 • คุ้มครองสูงสุด 360,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตจากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย*
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
 • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท/วัน*
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1300,000 บาท
ปีที่ 2450,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป600,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง90,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ10,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน10,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
ราคาเบี้ยประกัน 250 บาท/เดือน
(8 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1500,000 บาท
ปีที่ 2750,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป1,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง150,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ15,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,500 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน10,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
ราคาเบี้ยประกัน 360 บาท/เดือน
(12 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,600,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1800,000 บาท
ปีที่ 21,200,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป1,600,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง240,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ20,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล2,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน10,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
ราคาเบี้ยประกัน 490 บาท/เดือน
(16 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 11,000,000 บาท
ปีที่ 21,500,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป2,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ25,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล2,500 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน10,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
ราคาเบี้ยประกัน 590 บาท/เดือน
(20 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 2,400,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 11,200,000 บาท
ปีที่ 21,800,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป2,400,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง360,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ30,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล3,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน รวม 12 เดือน10,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
ราคาเบี้ยประกัน 700 บาท/เดือน
(23 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน XXL

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย