ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองสูงสุด
2,000,000 บาท*

ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
480,000 บาท*

รับเงินชดเชยรายได้ครอบครัว 40,000 บาทต่อเดือน

เคลมค่ารักษาสูงสุด
10,000 บาท*

ต่อครั้งในการประสบอุบัติเหตุ
 

ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าหรือเป็นห่วงคนข้างหลัง ด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุ รักครอบครัว มีบริการช่วยเหลือสำหรับเด็ก รักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท หากสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • ชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือนสูงสุด 40,000 บาท รวม 12 เดือน
  • ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาท ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • เคลมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • บริการช่วยเหลือสำหรับเด็ก
  • ช่วยเหลือค่าปลงศพ 20,000 บาท
ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ รักครอบครัว ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 228 บาท/เดือน เฉลี่ยวันละ 7.5 บาท
Infographic ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก
Infographic ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก
ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุ "รักครอบครัว"

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 6

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี สำหรับแผน 1

*จำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับแผน 4

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

เงื่อนไข

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 20 - 60 ปี‚ ต่ออายุถึง 64 ปี‚ และสำหรับเด็กอายุ 6- 19 ปี‚ ต่ออายุถึง 65 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก