คุ้มครองสูงสุด
1,000,000 บาท*

ประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
3,500 บาทต่อวัน*

กรณีนอนพักรักษาตัว เกินกว่า 15 วันติดต่อกัน

คุ้มครองเพิ่มขึ้น
2 เท่า!

ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ ในวันหยุด***
 

สำหรับคุณ

  • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ* และรับความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด
  • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย*
  • วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 75,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง*
  • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล สูงสุด 3,500 บาทต่อวัน* และรับเงินชดเชยรายได้เพิ่ม 2 เท่าถ้าหากนอนโรงพยาบาลเนื่องด้วยอุบัติเหตุ

สำหรับคนพิเศษ

  • รีบความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท* (ในกรณีเสียชีวิต อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)
  • วงเงินค่ารักษาพยาบาทสูงสุด 75,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 9

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

***วันหยุด หมายถึง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี

เงื่อนไข

  1. อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก