ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

วิดีโอ

ไปให้สุดกับชีวิตทุกด้าน

เตรียมความพร้อมกับการค้นหาประสบการณ์ที่แตกต่าง ด้วยการทำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกัน

แผนประกัน

ยิ่งนาน ยิ่งคุ้ม

ปีที่ 2 จ่ายเท่าเดิม แต่
คุ้มครองเพิ่มเป็น 150%
คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด 2,450,000 บาท
คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองกรณีพิเศษ

จ่ายเท่าเดิม คุ้มครองเพิ่มในปีที่ 2 เป็นต้นไป
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 15,000 บาท
บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

ซิกน่าแคร์การ์ดและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
เบี้ยเริ่มต้น

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

331 บาท

แผนประกัน

สบายใจใช่เลย

คุ้มครองสบายๆ ให้
ชีวิตชิลได้ทุกวัน

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 20,000 บาท

บริการพิเศษ

-

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

151 บาท

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองทันใจ

เจอเรื่องหนักแค่ไหน
ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท

คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองเพิ่มขึ้น กรณีเกิดขึ้นในรถส่วนบุคคล หรือในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์/ ประจำปี

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 50,000 บาท

บริการพิเศษ

ซิกน่าแคร์การ์ด

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

217 บาท

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ แผนประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน

แผนประกัน

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองกรณีพิเศษ

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

เบี้ยเริ่มต้น

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

ยิ่งนาน ยิ่งคุ้ม

จ่ายเท่าเดิม คุ้มครองเพิ่มในปีที่ 2
คุ้มครองสูงสุด 2,450,000 บาท
จ่ายเท่าเดิม คุ้มครองเพิ่มในปีที่ 2 เป็นต้นไป
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 15,000 บาท
ซิกน่าแคร์การ์ดและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
331 บาท

สบายใจใช่เลย

คุ้มครองสบายๆให้
ชีวิตชิลได้ทุกวัน
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 20,000 บาท
-
151 บาท

คุ้มครองทันใจ

เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้
คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท
คุ้มครองเพิ่มขึ้น กรณีเกิดขึ้นในรถส่วนบุคคล หรือในวันหยุดราชการประจำสัปดาห์/ ประจำปี
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 50,000 บาท
ซิกน่าแคร์การ์ด
217 บาท