ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท สำหรับกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
 • คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท อาการเวียนศรีษะ บ้านหมุน การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ นิ้วล็อก
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3,000,000 บาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล***
  หมายเหตุ: สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่ครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร
  • ***สำหรับกลุ่มโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มโรคที่ระบุในข้อแรก ต้องสำรองจ่ายครั้งแรกก่อนและเบิกเคลมเงินชดเชยค่าสินไหม เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองในครั้งถัดไป

คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 608 บาท/เดือน**
(20 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+69 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+54 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+176 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)200,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 668 บาท/เดือน**
(22 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+113 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)800,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+88 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)800,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+234 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)200,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 741 บาท/เดือน**
(25 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+253 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+196 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+305 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


ความคุ้มครอง
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

สิทธิประโยชน์

 • กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ: การคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซิกน่าแคร์การ์ด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมส่วนแรกจากซิกน่าหรือเมื่อถือกรมธรรม์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงค่อยนําหลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาขอเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง สำหรับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร สามารถยื่นบัตรซิกน่าแคร์การ์ด เพื่อเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

* ความคุ้มครองสำหรับแผน L

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สาเหตุที่ควรทำประกันออฟฟิศซินโดรมกับ Cigna

ออฟฟิศซินโดรมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิตที่มนุษย์ออฟฟิศหลายๆ คนมักจะเป็นกัน โดยอาการหลักๆ มักจะเริ่มต้นด้วยสาเหตุ ปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณไหล่, คอ, หลัง และหัวเข่า ทำให้นำไปสู่อาการกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมรุนแรงก็อาจจะมีอาการอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทและการกดทับเส้นประสาท

นอกเหนือไปจากอาการเจ็บปวดในเชิงกายภาพแล้ว การนั่งจ้องคอมพิวเตอร์อยู่กับที่เป็นประจำโดยไม่ได้ออกกำลังกายและรับประทานอาหารไม่ตรงเวลายังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคกรดไหลย้อน, โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง ในเมื่อชีวิตของมนุษย์ออฟฟิศต่างต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายเช่นนี้ ดังนั้นทาง Cigna จึงได้จัดทำประกันออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกย่างก้าวของชีวิตวัยทำงานของคุณเป็นไปอย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุสำคัญที่มนุษย์ออฟฟิศควรทำประกันดังกล่าวมีทั้งหมด ดังนี้

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการทำงานออฟฟิศอย่างครบครัน

ประกันออฟฟิศซินโดรมของ Cigna ให้ความคุ้มครองอย่างรอบด้านกับผู้ถือกรมธรรม์ทั้งในกรณีที่เกิดอาการเจ็บปวดทางกายภาพเช่น โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับประสาท, การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ นิ้วล็อก ไปจนถึงโรคกรดไหลย้อนและกระเพาะอาหารอักเสบ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจทำประกันยังสามารถเสริมความคุ้มครองเพื่อดูแลตัวเองในกรณีที่พบโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ และความดันโลหิตสูงได้อีกเช่นกัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นที่ 3 แสนไปจนถึง 3 ล้านบาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย*

กรณีความคุ้มครองกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ทาง Cigna พร้อมดูแลและจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยวงเงินเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายรักษาค่าพยาบาลในครั้งถัดๆไป  นอกจากนี้ทางบริษัทเองยังจะคอยอยู่เคียงข้างไปกับคุณแม้ในสถานการณ์ที่ผู้ถือกรมธรรม์จำเป็นต้องพักรักษาตัวในระยะยาว

มีผู้ให้คำปรึกษาพร้อมบริการตลอดเวลา

เมื่อต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้ถือกรมธรรม์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประกันออฟฟิศซินโดรมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางสายด่วนของเรา สำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันทั้งหมดจาก Cigna สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2099-3999