ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • รับประกันต่ออายุกรมธรรม์ แม้จะมีประวัติการเคลม
 • คุ้มครองทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล***
  หมายเหตุ: สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่ครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร
  • ***สำหรับกลุ่มโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มโรคที่ระบุในข้อแรก ต้องสำรองจ่ายครั้งแรกก่อนและเบิกเคลมเงินชดเชยค่าสินไหม เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองในครั้งถัดไป

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 281 บาท/เดือน**
(9 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+750 บาท/เดือน
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)100,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+181 บาท/เดือน
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)1,000,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)250,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 514 บาท/เดือน**
(17 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+750 บาท/เดือน
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)100,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+261 บาท/เดือน
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)250,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 966 บาท/เดือน**
(32 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+750 บาท/เดือน
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)100,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+314 บาท/เดือน
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท

* ความคุ้มครองสำหรับแผน L

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
 • ไม่จำกัดวงเงินรายการค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง เช่น ค่าผ่าตัด ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมขึ้นอยู่กับแผนประกันและความคุ้มครองที่เลือก
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ: กรณีค่าห้อง-ค่าอาหาร คุ้มครองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel และขยายรวมไปถึง การรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ยกเว้นกรณีการกักตัวป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์