ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกันโรคร้าย

ซูเปอร์แพลนคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะและโรคร้ายแรง

เบี้ยเริ่มต้น

เบี้ยถูกเริ่มต้นเพียง

281 บาท/เดือน**

ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ย
เกินความจำเป็น

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ไม่ยกเลิกกรมธรรม์
แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย

 

สนใจแผนนี้

กรุณากรอกข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับในเวลาที่คุณสะดวก
พิเศษสุด!! ซื้อประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลนวันนี้
รับฟรีบัตร Tesco Lotus สูงสุด 500 บาท***

(ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขด้านล่าง)

ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกระยะ


โรคหลอดเลือดสมอง


โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

สิทธิประโยชน์

 • โรคซิสต์ เนื้องอก และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท *
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม ความคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท *
 • จ่ายเงินชดเชยก้อนแรก แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท *ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด

สิทธิประโยชน์

 • หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ความคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท *
 • จ่ายเงินชดเชยก้อนแรก แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท * ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด

สิทธิประโยชน์

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด ความคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท *
 • จ่ายเงินชดเชยก้อนแรก แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท * ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด

สิทธิประโยชน์

 • โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด
ซูเปอร์แพลนคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะและโรคร้ายแรง
หมายเหตุ: การคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซิกน่าแคร์การ์ด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมส่วนแรกจากซิกน่าหรือเมื่อถือกรมธรรม์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงค่อยนําหลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาขอเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง

บริการพิเศษจากซิกน่า

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทาง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

อุ่นใจไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ซิกน่าพร้อมให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงผู้เอาประกันสามารถใช้บริการนี้ เพื่อขอรับความคิดเห็นจากแพทย์ท่านที่สอง จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแนะนำวิธีการรักษา

ซิกน่าแคร์การ์ด

ซิกน่าแคร์การ์ดบัตรรักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไร้กังวล ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงยื่นบัตรที่สถานพยาบาลในเครือข่าย

บัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

บัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

ช่วยให้คุณเบาใจกับค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ที่ใช้ได้กว่า 170 แห่ง ทั่วประเทศ
*** เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์

สายด่วนสุขภาพ

เพียง โทร.0-2696-3636 ผู้เอาประกันภัยสามารถปรึกษาเกียวกับสุขภาพเบื่องต้นกับทีมบุคลากรทางการแพทย์

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 6

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี สำหรับแผน 1

เงื่อนไข***

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพซูเปอร์แพลน วันนี้ - 31 มีนาคม 2561
 2. สำหรับเบี้ยประกันรวมต่อปี ตั้งแต่ 15,000 บาท เป็นต้นไป หรือ 1,250 บาทต่อเดือน มีสิทธิ์ได้รับ ฟรี บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่าสูงสุด 500 บาท
 3. ของสมนาคุณจะจัดส่งให้ภายใน 60 วันหลังจากการซื้อประกันสุขภาพซูเปอร์แพลน หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ
 4. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 7. อายุรับประกัน 20-60 ปี ต่ออายุถึง 70 ปี
 8. เบี้ยประกันปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตารางสิทธิประโยชน์

แผนประกันแนะนำ

แผนประกันโรคร้าย

แผนประกันโรคร้าย

มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ คืนเบี้ยประกันทุก 2 ปี

แผนประกันพิเศษสุดสุด

แผนประกันสุขภาพพิเศษสุดสุด

ซื้อ 1 ดูแล 2

แผนเดียวสำหรับคุณและคนพิเศษ

ขั้นตอนการซื้อ
แผนประกันซิกน่า

ซื้อง่ายไม่ซับซ้อนกับ 5 ขั้นตอน
การซื้อแผนประกันกับเรา

อ่านเพิ่มเติม

คำถามพบบ่อย
 

เกี่ยวกับแผนประกันโรคร้าย
 

อ่านเพิ่มเติม

สนใจแผนนี้

กรุณากรอกข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับในเวลาที่คุณสะดวก