ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ แผนประกันมิติใหม่

แผนประกัน

แผนประกัน

มะเร็งระยะลุกลาม

แผนประกัน
แผนประกันสุขภาพมิติใหม่
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท* ต่อโรค
บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

ซิกน่าแคร์การ์ด บริการช่วยเหลือ 24 ชม., บริการวินัจฉัยซ้ำ, บัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล, บริการสายด่วนสุขภาพ, บัตรตรวจสุขภาพ
เบี้ยเริ่มต้น

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

281 บาท

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ แผนประกันมิติใหม่

แผนประกัน

แผนประกัน

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองกรณีพิเศษ

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

บริการพิเศษ

บริการพิเศษ

เบี้ยเริ่มต้น

เบี้ยเริ่มต้นต่อเดือน

มะเร็งระยะลุกลาม

แผนประกัน สุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท*
จ่ายเงินชดเชยก้อนแรกแบบเหมาจ่าย สูงสุด 5 แสนบาท* ต่อโรค
ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท* ต่อโรค
ซิกน่าแคร์การ์ด บริการช่วยเหลือ 24 ชม., บริการวินัจฉัยซ้ำ, บัตรส่วนลดค่ารักษาพยาบาล, บริการสายด่วนสุขภาพ, บัตรตรวจสุขภาพ
281 บาท