ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกันโรคร้าย

ประกันโรคร้าย *

ทุกยามป่วยไข้ ให้ซิกน่าดูแล พร้อมคุ้มครอง หากต้องเผชิญกับโรคร้ายที่คาดไม่ถึง
คุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายสุดฮิต

คุ้มครองครอบคลุม
โรคร้ายสุดฮิต

ดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือน

ดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือน
ต่อเนื่องถึง 12 เดือน

บริการวินิจฉัยซ้ำ

บริการวินิจฉัยซ้ำ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในโรงพยาบาลชั้นนำ

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกัน