คุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท*

ป่วยเป็น 4 โรคร้ายก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท*

ระหว่างที่คุณนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 365 วัน

ค่าชดเชยรายได้เพิ่มสูงสุด 12,000 บาท*

กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท หากตรวจพบ 4 โรคร้าย ไตวาย โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะโคม่า
  • ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาทต่อวัน กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  • ค่าชดเชยรายได้เพิ่มสูงสุด 12,000 บาท กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
  • ค่าห้อง ICU สูงสุด 1,200 บาทต่อคืน โดยได้รับค่าห้องสูงสุด 15 วัน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท

คุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง1,200,000 บาท
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมองแตก
ภาวะโคม่า
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล700 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยปกติ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ชดเชยรายได้เพิ่มเติม ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล700 บาท
ในฐานะผู้ป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สูงสุด 15 วัน/ครั้ง
รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล7,000 บาท
จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
ราคาเบี้ยประกัน 407 บาท/เดือน**
(14 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท

คุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง1,500,000 บาท
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมองแตก
ภาวะโคม่า
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยปกติ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ชดเชยรายได้เพิ่มเติม ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สูงสุด 15 วัน/ครั้ง
รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล10,000 บาท
จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
ราคาเบี้ยประกัน 535 บาท/เดือน**
(18 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท

คุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง1,800,000 บาท
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมองแตก
ภาวะโคม่า
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,200 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยปกติ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ชดเชยรายได้เพิ่มเติม ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,200 บาท
ในฐานะผู้ป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สูงสุด 15 วัน/ครั้ง
รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล12,000 บาท
จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
ราคาเบี้ยประกัน 641 บาท/เดือน**
(21 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน L

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี

    เงื่อนไข
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ: กรณีความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับ การรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยมีความจำเป็นทางการแพทย์* เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัยที่รับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก การรักษาตัวแบบคนไข้ในที่โรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) หรือ การรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์