ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองสูงสุด
1,800,000 บาท*

ป่วยเป็น 4 โรคร้ายก็หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
1,200 บาท*

ระหว่างที่คุณนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 365 วัน

ค่าชดเชยรายได้เพิ่มสูงสุด
12,000 บาท*

กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
 

โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย หรือแม้แต่ภาวะโคม่า สบายๆ หายห่วง เลือกซิกน่า ประกันสุขภาพ "โรคร้าย...คุ้มครองครบ" นอนป่วยพักรักษาตัวมีค่าชดเชยรายได้

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท หากตรวจพบ 4 โรคร้าย ไตวาย โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะโคม่า
  • ค่าชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาทต่อวัน กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  • ค่าชดเชยรายได้เพิ่มสูงสุด 12,000 บาท กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน
  • ค่าห้อง ICU สูงสุด 1,200 บาทต่อคืน โดยได้รับค่าห้องสูงสุด 15 วัน
ซิกน่า ประกันสุขภาพ โรคร้าย...คุ้มครองครบ ความคุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 323 บาท/เดือน เฉลี่ยวันละ 11 บาท
Infographic ซิกน่า ประกันสุขภาพ โรคร้าย...คุ้มครองครบ
Infographic ซิกน่า ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองครบ 4 โรคร้าย
ความคุ้มครองจากแผนประกันสุขภาพ "โรคร้าย...คุ้มครองครบ"

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 4

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี สำหรับแผน 1

เงื่อนไข:

1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย