ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ
สูงสุด 1,000,000 บาท*

เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
ไม่มีปรับเพิ่ม

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท
  • จ่ายค่าเบี้ยรายปีคงที่ตลอดอายุสัญญา ถึงอายุ 65 ปี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ 500,000 บาท

ค่าเบี้ยรายปี (ตามอายุแรกเข้า)
อายุ 20-25 ปี2,280 บาท
อายุ 26-30 ปี3,700 บาท
อายุ 31-35 ปี4,700 บาท
อายุ 36-45 ปี5,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ 800,000 บาท

ค่าเบี้ยรายปี (ตามอายุแรกเข้า)
อายุ 20-25 ปี3,648 บาท
อายุ 26-30 ปี5,920 บาท
อายุ 31-35 ปี7,520 บาท
อายุ 36-45 ปี8,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ 1,000,000 บาท

ค่าเบี้ยรายปี (ตามอายุแรกเข้า)
อายุ 20-25 ปี4,560 บาท
อายุ 26-30 ปี7,400 บาท
อายุ 31-35 ปี9,400 บาท
อายุ 36-45 ปี10,000 บาท
    เงื่อนไข
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย