ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

รับเงินก้อนหากพบโรคร้าย คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท*

คุ้มครอง x2 เมื่อพบมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง

มีเงินชดเชยรายได้ครอบครัว สูงสุด 12 เดือน

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
  • คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 1,000,000 บาท
  • เพิ่มความคุ้มครอง x2 สำหรับมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง
  • คุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด 100,000 บาท
  • รับเงินชดเชยรายได้ครอบครัวสูงสุด 12 เดือน เดือนละ 20,000 บาท

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลาม30,000 บาท
คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม300,000 บาท
คุ้มครอง X2 สำหรับมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง300,000 บาท
มะเร็งเต้านม
มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปีกมดลูก
มะเร็งรังไข่, มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ ระยะลุกลาม
เงินชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน20,000 บาท
สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม (สูงสุด 12 เดือน)
ราคาเบี้ยประกัน 300 บาท/เดือน**
(10 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลาม50,000 บาท
คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม500,000 บาท
คุ้มครอง X2 สำหรับมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง500,000 บาท
มะเร็งเต้านม
มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปีกมดลูก
มะเร็งรังไข่, มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ ระยะลุกลาม
เงินชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน20,000 บาท
สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม (สูงสุด 12 เดือน)
ราคาเบี้ยประกัน 450 บาท/เดือน**
(15 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลาม80,000 บาท
คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม800,000 บาท
คุ้มครอง X2 สำหรับมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง800,000 บาท
มะเร็งเต้านม
มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปีกมดลูก
มะเร็งรังไข่, มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ ระยะลุกลาม
เงินชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน20,000 บาท
สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม (สูงสุด 12 เดือน)
ราคาเบี้ยประกัน 660 บาท/เดือน**
(22 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลาม100,000 บาท
คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม1,000,000 บาท
คุ้มครอง X2 สำหรับมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง1,000,000 บาท
มะเร็งเต้านม
มะเร็งมดลูก, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปีกมดลูก
มะเร็งรังไข่, มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมด
มะเร็งลำไส้ ระยะลุกลาม
เงินชดเชยรายได้ครอบครัวต่อเดือน20,000 บาท
สำหรับมะเร็งระยะลุกลาม (สูงสุด 12 เดือน)
ราคาเบี้ยประกัน 800 บาท/เดือน**
(27 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 9

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

    เงื่อนไข
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย