ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองสูงสุด
2,000,000 บาท*

เมื่อตรวจพบมะเร็งร้ายแรงครั้งแรก

อุ่นใจกว่า เพราะคุ้มครอง 5 โรคร้ายยอด
ฮิต ทั้งมะเร็งระยะลุกลาม   ไตวาย หัวใจวาย
หลอดเลือดสมอง และโคม่า

คุ้มกว่า หากไม่พบโรคร้าย
ไม่เคลม รับเงินคืน 15 %
ทุกๆ 2 ปี*

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • คุ้มครอง 5 โรคร้ายยอดฮิต ทั้งมะเร็งระยะลุกลาม ไตวาย หัวใจวาย หลอดเลือดสมอง และโคม่า สูงสุด 2,000,000 บาท
  • รับเงินคืน 15% หากไม่เคยเคลมทุกๆ 2 ปี
ตัวอย่างสถานการณ์ประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว
ประกันโรคร้าย "มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว"

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 9

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย