คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท*

เมื่อตรวจพบมะเร็งร้ายแรงครั้งแรก

รับคุ้มครอง 5 โรคร้ายยอดฮิต

ทั้งมะเร็งระยะลุกลาม ไตวาย หัวใจวาย หลอดเลือดสมอง และภาวะโคม่า

ไม่เคลม รับเงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • คุ้มครอง 5 โรคร้ายยอดฮิต ทั้งมะเร็งระยะลุกลาม ไตวาย หัวใจวาย หลอดเลือดสมอง และภาวะโคม่า สูงสุด 2,000,000 บาท
  • รับเงินคืน 15% หากไม่เคยเคลมทุกๆ 2 ปี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

คุ้มครอง 5 โรคร้าย400,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมอง
ภาวะโคม่า
หากไม่เคลม รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 250 บาท/เดือน**
(8 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครอง 5 โรคร้าย1,000,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมอง
ภาวะโคม่า
หากไม่เคลม รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 640 บาท/เดือน**
(21 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท

คุ้มครอง 5 โรคร้าย1,500,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมอง
ภาวะโคม่า
หากไม่เคลม รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 1,020 บาท/เดือน**
(34 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครอง 5 โรคร้าย2,000,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม
ไตวาย
หัวใจวาย
หลอดเลือดสมอง
ภาวะโคม่า
หากไม่เคลม รับเงินคืนทุกๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 1,270 บาท/เดือน**
(42 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน XL

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

    เงื่อนไข
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย