ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกันพิเศษสุดสุด

ประกันพิเศษสุดสุด *

ความต้องการบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียว
คุ้มครองสูงสุด

คุ้มครองคุณ
ทั้งอุบัติเหตุ
และ 5 โรคร้าย

คุ้มครองกรณีพิเศษ

คุ้มครองทั้งในกรณี
ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน

ค่ารักษาพยาบาล

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล

บริการพิเศษ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ยามเดินทางทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโมง

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกัน