ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
St. Peter's Basilica
St. Peter's Basilica
มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1506 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1626 โดยเป็นฝีมือการออกแบบของมีเกลันเจโล มหาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่่างๆ รวมถึงเป็นที่ฝังร่างของพระสันตปาปาและบุคคลสำคัญหลายคน ภายในยังบรรจุงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย เช่น ปิเอตา (Pieta) รูปสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มศพพระเยซู ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งชายและหญิงต้องแต่งตัวสุภาพ
ที่ตั้ง: 
Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano
การเดินทาง: 
รถ Metro สาย A สถานี Ottaviano
เวปไซต์: 
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm
เปิด-ปิด: 
ทุกวัน 7.00 - 18.00 น. ปิดวันพุธ
โทรศัพท์: 
+39 06 6988 3731