ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
National Folk Museum
National Folk Museum
พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ภายในพระราชวังเคียงบก จัดแสดงบ้านฮันอก (บ้านของขุนนางในสมัยโชซอนที่มีลักษณะคล้ายวัดจีนโบราณ) ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องครัว และลานนั่งเล่น
ที่ตั้ง: 
-
การเดินทาง: 
รถไฟใต้ดินสาย 1 หรือ 3 หรือ 5
เวปไซต์: 
http://www.nfm.go.kr/language/english/main.jsp
เปิด-ปิด: 
ให้ดูที่ http://www.nfm.go.kr/language/english/htm/info1_guide.htm
โทรศัพท์: 
+82 2 3704 3114