ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Jongmyo Shrine
Jongmyo Shrine
ศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเพื่อดำรงไว้ซึ่งดวงพระวิญญาณของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอน บริเวณรอบศาลเจ้าห้อมล้อมไปด้วยป่า และเชื่อกันว่าดวงพระวิญญาณของกษัตริย์จะสิงสถิตอยู่ในบริเวณนี้ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมทุกปี ที่นี่จะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงดวงพระวิญญาณกษัตริย์ทุกพระองค์ ถือเป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คนรุ่นหลังได้ชม
ที่ตั้ง: 
157 Jongno, Jongno-gu
การเดินทาง: 
สถานี Jongno 3 - ga สาย 1 ทางออก 11 หรือสาย 3 และสาย 5 ทางออก 8
เวปไซต์: 
http://jm.cha.go.kr/n_jm/index.html
เปิด-ปิด: 
9.00 น .- 18.00 น. ทุกวัน เดือนมีนาคม - ตุลาคม และ 9.00 น. - 17.30 น. เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ปิดทุกวันจันทร์
โทรศัพท์: 
02-765-0195 (โทร.ในพื้นที่เท่านั้น)