ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
d-hotel
Lotte Hotel Seoul
 Lotte Hotel Seoul
ที่ตั้ง: 
30, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, Lotte Hotel Seoul
การเดินทาง: 
Euljiro 1-ga Station รถไฟใต้ดินสาย 2 ทางออก 8
เวปไซต์: 
www.lottehotel.com/seoul/en/
เปิด-ปิด: 
เปิดตลอด 24 ชม.
โทรศัพท์: 
+82-2-771-1000