ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Bongeunsa temple
Bongeunsa temple
วัดศาสนาพุทธแห่งนี้มีอายุอานามกว่าพันปี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารประชุมของ COEX Mall เป็นวัดชื่อดังที่สมควรแก่การสักการบูชา วัดพงอึนชาได้รับตำแหน่งให้เป็นวัดตัวแทนกรุงโซล และเป็นทรัพย์สินควรค่าแก่การรักษาอันดับที่ 64 ของประเทศ สิ่งสำคัญของวัดคือห้องนมัสการพระพุทธรูปพันองค์ และพระพุทธรูปใหญ่ของวัด หากผู้ใดมีจิตศรัทธา วัดพงอึนชายังนำเสนอบริการ Temple Stay และ Temple Life หรืออยู่กับวัด ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวตะวันตกอีกด้วย (Temple Stay มีบริการภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศาสนาพุทธ)
ที่ตั้ง: 
531 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu
การเดินทาง: 
Samseong สาย 2 ทางออก 6 หรือ Cheongdam สาย 7 ทางออก 2
เวปไซต์: 
http://www.bongeunsa.org/eng/index.asp
เปิด-ปิด: 
5.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
โทรศัพท์: 
+82 2 511 6070