ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Torre pendente di Pisa
Torre pendente di Pisa
หอเอนเมืองปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสปิอัซซา เดล ดูโอโม เป็นหอระฆัง ทรงกระบอกสูง 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต เอียง 3.97 องศา ยอดหอคอยเอียงห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร หอเอนปิซาสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักลงเมื่อสร้างขึ้นไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นที่สร้างเป็นดินนิ่ม ทำให้หอคอยยุบตัว เคยมีความพยายามจะปรับปรุงหอคอยให้เอนกลับไปให้สมดุลแต่กลับยิ่งทำให้หอเอียงมากขึ้น จึงมีการปิดปรับปรุงในช่วงปี ค.ศ.990 - 2001 หลังจากนั้นจึงเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติ และประกาศว่าตัวหอคอยได้สมดุลแล้ว หอเอนเมืองปิซาเคยเป็นที่ทำการทดลองของกาลิเลโอ กาลิเลอิ ที่ทำการทดลองเรื่องวัตถุ 2 ขนาด เมื่อปล่อยลงสู่พื้นพร้อมๆ กันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน
ที่ตั้ง: 
Piazza del Duomo, 56126 Pisa
การเดินทาง: 
รถบัส สาย 3 และ 4 จากใจกลางเมืองปิซา รถชัตเติลบัส สาย A หรือนั่งแท็กซี่
เวปไซต์: 
http://www.opapisa.it/en/home-page.html
เปิด-ปิด: 
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 10.00 - 17.00 น. gfnvo,uok8, 9.00 - 18.00 น. เดือนเมษายน 8.30 - 20.30 น. เดือนตุลาคม 9.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์: 
+39 050 835011