ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
The Mouth of Truth
The Mouth of Truth
แผ่นหินอ่อนหน้าตาคล้ายกับคน ตรงตาและปากมีรู แขวนอยู่บริเวณาผนังทางเข้าของโบสถ์ Santa Maria de Schola Graeca เชื่อกันว่าคนที่โกหก เมื่อแหย่มือเข้าไปในปากของแผ่นหินนี้ แล้วจะถูกกัดมือจนขาดทันที จึงเคยใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าใครพูดโกหกหรือไม่
ที่ตั้ง: 
Via della Greca, 4, Roma
การเดินทาง: 
รถ Metro สาย B สถานี Circo Massimo
เวปไซต์: 
http://www.turismoroma.it/cosa-fare/bocca-della-verita?lang=en
เปิด-ปิด: 
รถ Metro สาย B สถานี Circo Massimo
โทรศัพท์: 
+39 06 679 3609