ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Temple of Antoninus and Faustina
Temple of Antoninus and Faustina
หนึ่งในซากปรักหักพังของเทวสถานโรมันโบราณ ที่อยู่ในบริเวณโรมันฟอรัม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 141 โดยจักรพรรดิอันโตนินัส ไพอัส เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับพระอัครมเหสีฟาอัสตินาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพ ตัวเทวสถานตั้งอยู่บนฐานสูง ด้านหน้ามีคำจารึกว่า "Divo Antonino et Divae Faustinae Ex S.C." แปลว่า "อุทิศให้แก่เทพอันโตนนิโนและเทพฟาอันติแน โดยประกาศของวุฒิสภา" ด้านหน้าซุ้มทางเข้าเป็นเสาแบบโครินเธียน 10 ต้น สูง 17 เมตร ซึ่งเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16- 19
ที่ตั้ง: 
Via della Salaria Vecchia, 5/6, Roma
การเดินทาง: 
Metro สาย B สถานี Colosseo
เวปไซต์: 
-
เปิด-ปิด: 
9.00 น. – หนึ่งชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก
โทรศัพท์: 
-