ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Piazza del Duomo
Piazza del Duomo
จัตุรัสใจกลางเมืองของฟลอเรนซ์ที่นับเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมสำคัญหลายแห่งของเมือง เช่น มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) หอระฆังจอตโต (Giotto Bell tower) ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหาร ตั้งตระหง่านโดดเด่นที่สุดในเมืองฟลอเรนซ์์
ที่ตั้ง: 
Piazza del Duomo, Firenze
การเดินทาง: 
รถบัส สาย C2
เวปไซต์: 
-
เปิด-ปิด: 
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 
-