ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Piazza del Campidoglio
Piazza del Campidoglio
จัตุรัสที่ในอดีตเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของอาณาจักรโรมัน ออกแบบ และสร้างบางส่วนโดยมีเกลันเจโล ตั้งแต่ปีค.ศ.1536 ในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์คาปิตอลิเน ที่เกิดจากการรวมเอาอาคารพระราชวังโบราณ 3 แห่ง ไว้เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ และวัตถุโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี รวมถึงภาพเหมือนของจักรพรรดิทุกพระองค์ของอาณาจักรโรมัน
ที่ตั้ง: 
Piazza del Campidoglio,Rome
การเดินทาง: 
รถบัส สาย 40 64 หรือ รถ Metro สาย B สถานี Colosseo แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
เวปไซต์: 
http://www.romanhostels.com/guide/piazza-del-campidoglio/
เปิด-ปิด: 
ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 
-