ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Pantheon
Pantheon
วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาทวยเทพของกรีกโบราณ เดิมสร้างขึ้นตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตกาล แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ และบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จนกลายเป็นวิหารยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบทั้งหมดหมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบด้านหน้าของมหาวิหารให้เป็นเสากับหน้าจั่ว แต่หลังคากลับออกแบบให้เป็นโดมครอบอาคารทรงกลม มีการเจาะช่องรูที่หลังคาโดมไว้เปิดรับแสง และเจาะรูเล็กๆ บนพื้น เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกเข้ามาด้านใน
ที่ตั้ง: 
Piazza della Rotonda, 00186 Roma.
การเดินทาง: 
รถบัส สาย 40, 60 และ 64 เดินเท้าต่ออีกเล็กน้อย
เวปไซต์: 
-
เปิด-ปิด: 
ทุกวัน 8.30 - 18.30 น. วันอาทิตย์ 9.00 - 18.00 น.
โทรศัพท์: 
-