ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Colosseum
Colosseum
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และสัญลักษณ์สำคัญของกรุงโรม สนามกีฬากลางแจ้งนี้มีขนาดใหญ่โตและสวยงามรูปลักษณ์อัฒจันทร์รูปวงกลม เพื่อใช้เป็นสถานที่ชมการต่อสู้ระหว่างทาสหรือนักโทษ กับสัตว์ดุร้ายอย่างเสือหรือสิงโต ผู้ชนะจะได้รับอิสรภาพขณะที่ผู้พ่ายแพ้ต้องชดใช้ด้วยชีวิต แม้ปัจจุบันจะเหลือซากอยู่เพียง 1 ใน 3 แต่ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่รักษาเอาไว้ได้ค่อนข้างดี และยังหลงเหลือรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่มีการใช้เสา คาน และประตูทรงโค้ง
ที่ตั้ง: 
Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma
การเดินทาง: 
รถ Metro สาย B สถานี Colosseo รถบัสสาย 60, 75, 85, 87, 271, 571, 175, 186, 810, 850, C3 หรือรถ Tram หมายเลข 3
เวปไซต์: 
http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/colosseo
เปิด-ปิด: 
8.00 - 18.30 น.
โทรศัพท์: 
+39 06 3996 7700