ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Castel Sant’Angelo
Castel Sant’Angelo
ปราสาททรงกลมสูงริมแม่น้ำไทเบอร์ แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตกำแพงวาติกัน แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนครรัฐวาติกันตามสนธิสัญญาของมุสโสลินี สร้างขึ้นโดยกษัตรเฮเดรียน เพื่อใช้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์และสมาชิกในครอบครัว ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นที่ตั้งของกองทหาร และใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ จนถึงสมัยของสมเด็จพระสันตปาปานิโคลัสที่ 3 ได้สร้างทางเชื่อมระหว่างปราสาทแห่งนี้ กับวิหารเซนต์ปีเตอร์ เพื่อใช้เป็นทางหนีหากเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพระสันตปาปา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (Museo Nazionale di Castel Sant' Angelo)
ที่ตั้ง: 
Lungotevere Castello, 50, 00186 Roma,
การเดินทาง: 
รถ Metro สาย A สถานี Lepanto หรือรถบัส สาย 40
เวปไซต์: 
www.castelsantangelo.com
เปิด-ปิด: 
อังคาร - อาทิตย์ 9.00 - 19.00 น
โทรศัพท์: 
+39 06 681 9111