ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Houses of Parliament
Houses of Parliament
อาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1265 เดิมเป็นพระราชวังเวสมินสเตอร์ ต่อมาเกิดไฟไหม้พระราชวังถึงสองครั้ง จึงได้มีการสร้างอาคารใหม่ ผู้ออกแบบคือเซอร์ชารลส์ แบร์รีและออกัสตัส เวลบี พูจิน ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี จึงแล้วเสร็จในปี 1870 อาคารศิลปะสไตล์นีโอกอทิก ปลายแหลมสีทองอร่ามแห่งนี้ มีห้องหับนับพันห้องตกแต่งด้วยไม้สีเข้มดูสง่างาม ให้เราจินตนาการถึงบรรดาวุฒิสภาและท่านลอร์ดผมสีทองเป็นลอนๆในสมัยก่อนได้เพลิน
ที่ตั้ง: 
Parliament Square
การเดินทาง: 
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Westminster
เวปไซต์: 
www.parliament.uk
เปิด-ปิด: 
ไม่เปิดให้เข้าชมด้านใน ยกเว้นในช่วงหน้าร้อน
โทรศัพท์: 
+44 20 7219 3000