ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Albert Memorial
Albert Memorial
รูปปั้นสีทองอร่ามของเจ้าชายอัลเบิรต์ที่เพิ่งได้รับการบูรณะแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของควีนวิกตอเรียที่มีต่อพระสวามีเชื้อสายเยอรมันผู้นี้ จึงทรงดำริให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน
ที่ตั้ง: 
Kensington Gardens
การเดินทาง: 
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี South Kensington หรือ Gloucester Rd
เวปไซต์: 
www.royalparks.org.uk/parks/kensington_gardens
เปิด-ปิด: 
ตามเวลาของสวนสาธารณะ
โทรศัพท์: 
+44 20 7298 2000