ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

Thank you for registering.

ท่านได้ลงทะเบียนการบริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านระบุ โดยบริษัทจะจัดส่งอีเมลภายใน 10 นาที หากไม่ได้รับ โปรดติดต่อ

• อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com

• โทร +662-853-0030


Your Online Purchase Protection Service registration has been completed, please see the email confirmation via given email address within 10 minutes. If you have not received, please contact

• Email: cigna.customerservice@cigna.com

• Tel +662-853-0030