ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
Imperial fora
Imperial fora
โบราณสถานที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมัน สร้างขึ้นระหว่าง 46 ปีก่อนคริสตกาล ถึงค.ศ.113 ซากปรักหักพังเหล่านี้แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีต จุดที่น่าสนใจในบริเวณนี้ได้แก่ Forum of Ceasar ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิซีซาร์ และ Forum of Augustus ที่จักรพรรดิออกุสตุสสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสงคราม เป็นต้น ค่าเข้าชม 12 ยูโร (รวมกับค่าเข้าชม Colosseum)
ที่ตั้ง: 
Via Dei Fori Imperiali
การเดินทาง: 
รถไฟใต้ดิน สาย B สถานี Colosseo
เวปไซต์: 
-
เปิด-ปิด: 
9.00 - 19.00 น.