ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

กรุงเทพฯ – บมจ.ซิกน่า ประกันภัย นำโดย นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ ส่งท้ายปี โดยการมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกจำนวน 7 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนกว่า 3,800 คนได้ดื่มน้ำสะอาด ตอบสนองกับพันธกิจของบริษัทที่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและชุมชนให้ดีขึ้น

ซิกน่า ประกันภัย ตะวันออก โรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน โรงเรียนเกล็ดแก้ว

โดยเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน และโรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากการมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดแล้ว ซิกน่ายังได้มอบแก้ว ใส่น้ำดื่ม ตุ๊กตาหมีหมอนซิกน่า และจักรยานจำนวน 15 คัน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ Mini Sport Day เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย และที่สำคัญคือการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 100 คนจากทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย

เครื่องกรองน้ำ แก้ว ใส่น้ำดื่ม ตุ๊กตาหมี หมอน ซิกน่า จักรยาน

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย กล่าวว่า "กิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของซิกน่าทั่วโลก คือ การช่วยให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแนวทางหนึ่งที่ซิกน่าสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และการที่เด็กนักเรียนรวมทั้งคนในชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสดื่มน้ำสะอาด ก็ถือเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง"

กิจกรรมตอบแทนสังคม ช่วยให้ผู้คนในชุมชน สุขภาพ แข็งแรง ความเป็นอยู่

การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้ถือว่ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซิกน่า ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และซิกน่าจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเช่นนี้ต่อไป

###

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 89 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า ประเทศไทย คือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th

เกี่ยวกับซิกน่า
ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 89 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

ข่าวด่วนจากทั่วโลก