ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ผลสำรวจ “คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360°ของซิกน่า” เผย คนไทยรู้สึกไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และแนวโน้มการเสพติดสื่อออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยในระยะยาว

กรุงเทพ, 14 พฤษภาคม 2558 - ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (Cigna Corporation) บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพระดับโลก ที่มีพันธกิจในการพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า ได้ประกาศผลการสำรวจการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อ ‘สุขภาพและความเป็นอยู่’ โดยรวมของประชากรในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมถึงสหราชอาณาจักร

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า เป็นดัชนีรายปีตัวแรกที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยสะท้อนความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการสำรวจนี้ได้รับการออกแบบเพื่อศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ในห้าด้านหลัก ได้แก่ สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการงาน โดยดัชนีชี้วัด หรือ คะแนนที่ได้จากการสำรวจนั้น วัดจากความคิดเห็นโดยรวมของประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิคและสหราชอาณาจักร

คะแนนที่ได้จากผลการสำรวจ “สุขภาพและความเป็นอยู่” โดยรวม จากการสำรวจใน 6 ประเทศ อันประกอบด้วย ประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรนั้น ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่สอง รองจากประเทศจีน โดยผลคะแนนยังเผยอีกว่าคนไทยมีคะแนน ‘ต่ำ’ ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทางการเงิน แต่มีคะแนนสูงในด้าน ”สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านครอบครัว”

ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวม โดยมีเพียงแค่ 22% เท่านั้นที่รู้สึกมั่นคงกับสุขภาพทางการเงินของตนเอง โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ต้องแบกรับภาระ ทั้งในการดูพ่อแม่และดูแลครอบครัวของตนเอง โดยพวกเขารู้สึกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของตนเองไม่ดีพอและไม่มั่นคง คนไทยเพียง 17% ที่รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพทางการเงินที่ดี นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยอีกว่าเพียง 18% ของคนไทยเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเกษียณและมีความความมั่นคงทางการเงินหากไม่ได้ทำงาน ซึ่งจากผลสำรวจโดยรวมสะท้อนว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางการเงิน

ตามมาด้วยผลสำรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกายและสังคม พบว่าคนไทยมีแนวโน้มเสพติดสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีสุขภาพที่ย่ำแย่ลงในระยะยาว ผลสำรวจบ่งชี้ว่าคนไทย 78% ใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์ เช่น การเล่นอินเตอร์เนท ใช้งานเครือข่ายทางสังคม, เล่นเกมออนไลน์ มากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แทนที่การนอนพักผ่อนและการออกกำลังกาย ผลสำรวจออกมาสอดคล้องกันที่ว่าคนไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการออกกำลังกายเพียง 1.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใช้เวลาในการออกกำลังกายเฉลี่ย 2.3 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับการท่องอินเตอร์เนทที่สูงถึง 18.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงการเสพติดกิจกรรมออนไลน์อย่างหนักของคนไทย (ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคใช้เวลาเพียง 14.5 ชั่วโมง) นอกจากนั้นคนไทยยังใช้เวลา 13.5 ชั่วโมงไปสังคมออนไลน์ 7.9 ชั่วโมงไปกับการเล่นเกม 7.8 ชั่วโมงไปกับการดูวิดิโอออนไลน์ และใช้เวลา 4.1 ชั่วโมงในการซื้อสินค้าออนไลน์

คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว “ซิกน่า ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านประกันสุขภาพในประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจและเปิดเผยผลสำรวจคะแนนสุขภาพความเป็นอยู่แบบ 360° ของคนไทยนั้น เป็นไปตามพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”

ซิกน่า วางแผนในการนำผลสำรวจมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกผลิตภัณฑ์และกิจกรรมใหม่ๆ ในปี 2558 ประกอบไปด้วย การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั้ง 5 ด้านมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านทางเฟสบุคเพจของซิกน่า

นอกจากนี้ ซิกน่า ประเทศไทย ได้เปิดตัว “แผนประกันพร้อมรัก..ษา” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยถือเป็นแผนประกันแรกภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ “ประกันสุขภาพมิติใหม่ (Enhanced Health Products) โดยคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งความคุ้มครองอุบัติเหตุ ซึ่งจากผลการสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ทั้ง 5 ด้านของคนไทยนั้น พบว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน แผนประกันดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ช่วยลดความรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านการเงินลงได้

 

ผลสำรวจอื่นๆ:

  • 76% ของคนไทยกังวลกับค่าครองชีพในประเทศที่สูงขึ้น
  • 22% ของคนไทยเท่านั้นที่รู้สึกดีกับสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง
  • 64% ของคนไทยมองว่าความมั่นคงด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่มีเพียง 18% เท่านั้นที่คิดว่าพวกเขามีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคง
  • ประเทศไทยแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่ำเป็นอันดับที่สองรองจากสหราชอาณาจักร(เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาท ต่อปี) เนื่องจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาช่วยรองรับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายตามจริงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุคือประมาณ 16,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้ที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี) แต่มีเพียง 38% เท่านั้นรู้สึกว่าพวกเขามีความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหลังการเกษียณ
  • 72% ของคนไทยรู้สึกพอใจกับความมั่นคงด้านการงานของตนเอง แต่มีเพียง 59 % เท่านั้นรู้สึกมีความสุขกับผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน
  • คนไทยใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์มากขึ้น โดยรวมแล้วคนไทยใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เนทมากขึ้น 66% ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น 57% เล่นเกมออนไลน์มากขึ้น 40% ทั้งนี้กลุ่มคนอายุน้อยมีความเสี่ยงที่สุดที่จะใช้เวลามากเกินไปกับกิจกรรมออนไลน์ โดยผลสำรวจพบว่า 77% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ยอมรับว่าการเล่นอินเตอร์เนทเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาพักผ่อนไม่เพียงพอ

เกี่ยวกับ คะแนนความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า
คะแนนความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า เป็นดัชนีรายปีตัวแรกซึ่งใช้ในการระบุและตรวจสอบปัจจัย แรงจูงใจ การรับรู้ ตลอดจนทัศนคติที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ในระดับบุคคลและภูมิภาค โดยเป็นการศึกษาอิสระของซิกน่า โดยในเบื้องต้นจะครอบคลุมตลาดภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ประกอบไปด้วย ฮ่องกง จีน ไทย เกาหลี และนิวซีแลนด์ ตลอดจนสหราชอาณาจักร ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมทางออนไลน์ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 จากตัวแทนกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มจำนวน 1,000 รายในแต่ละตลาด รวมเป็น 6,000 รายจากตลาดเอเชียห้าประเทศและ สหราชอาณาจักร

 

ผลสำรวจรวม:

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 85 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก

เกี่ยวกับซิกน่า
ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 85 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก