ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศรางวัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ซิกน่าประกันภัย ฉลอง 16 ปี ลุ้นโชค 2 ต่อ "รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท”

ประกาศรางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณฝนทิพย์ ยอดกล้า

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 16 รางวัล


**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ ดังนี้

1.คุณสุพิน รุนดา

2.คุณวิสุทธิ์ ภิรมย์กุล

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่

1.คุณศิริกมล สินธุสิงห์

2.คุณตี๋ เพชรพอด

 1. คุณคัมภีร์ สันตติวิทย์
 2. คุณสามารถ ศิลปศร
 3. คุณชาญวุฒิ กำชัย
 4. คุณจักรกฤษณ์ ฤทธิ์ภิรมย์
 5. คุณอารีรัตน์ วัณโณ
 6. คุณเขมฐาภร ขุนพรหม
 7. คุณมานพ แสงสว่าง
 8. คุณอานนท์ รุ่งเรือง
 9. คุณสรวิชย์ ขวัญแก้ว
 10. คุณกชรัตน์ ใช้สง่า
 11. คุณรจนา วิจิตรบรรจง
 12. คุณธวัชชัย ฝอยทอง
 13. คุณเมธา เหมือนวงศ์
 14. คุณสุพิน รุนดา
 15. คุณวิสุทธิ์ ภิรมย์กุล
 16. คุณบุญเอื้อ ประนัดศรี

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท.1,000 บาท จำนวน 16 รางวัล

 1. คุณเจนวิทย์ เรือโป๊ะ
 2. คุณศุทธเจต ภักดีสู่สุข
 3. คุณคัทลียา เยาวรัตน์
 4. คุณจตุรงค์ คงมั่น
 5. คุณคณากร เพ็งสาย
 6. คุณมนต์ธร ศรีเอี่ยมสะอาด
 7. คุณมงคล สันติสุข
 8. คุณสมคิด มีล้น
 9. คุณธานุพัฒน์ วิโยชัย
 10. คุณอภิชัย อนุพงษ์กุลกิจ
 11. คุณนิลวดี จันทร์สมมิตร
 12. คุณเชษฐ์สุดา เพ็งยา
 13. คุณจาริณี ดอยแก้วขาว
 14. คุณพัชราภรณ์ สุขมณีใส
 15. คุณชัชชฎา ฟักเขียว
 16. คุณวิมล พุฒิวร

ข่าวด่วนจากทั่วโลก