ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศรางวัล ประจำเดือน มกราคม 2562

ซิกน่าประกันภัย ฉลอง 16 ปี ลุ้นโชค 2 ต่อ "รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท”

ประกาศรางวัล ประจำเดือน มกราคม 2562

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณเศรษฐวัฏ ภู่ตระกูล

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 16 รางวัล


**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ ดังนี้

1. คุณพรพนิต กิ่งจงเจริญสุข

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่

1.คุณโสพิฌา พันธุสกุล

 1. คุณเกรียงไกร สุขสมัย
 2. คุณมะลิลา สาลีสา
 3. คุณอิศราภรณ์ ปิ่นรอด
 4. คุณอรรถพล พิสุทธิ์ทรัพย์
 5. คุณบุญนภา วงศ์สุฤทธิ์
 6. คุณอุษา กิมประถม
 7. คุณรัชดาภรณ์ ภูจอมขำ
 8. คุณอนรรฆวี ชัยวิบูลย์ธรรม
 9. คุณรัญจวน หลงรัมย์
 10. คุณพนาวรรณ สมบัติภิญโญ
 11. คุณนิตยา กมลเลิศ
 12. คุณนิภาพรรณ ศรีอินทร์
 13. คุณศศิพิมล ทนพุดซา
 14. คุณมโนไท มีไชยา
 15. คุณสุพจน์ หงษี
 16. คุณสวัสดิ์ มั่งมูล

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท.1,000 บาท จำนวน 16 รางวัล

 1. คุณพิเชษฐ ชอบขุนทด
 2. คุณศิริวรรณ สมใจ
 3. คุณดวงสุรัตร ดวงแก้ว
 4. คุณพนัชกร ทูลโรจน์
 5. คุณชลนิกานต์ หะยีหมัด
 6. คุณสุรชัย พิพัฒน์
 7. คุณวรรณภา แย้มศรี
 8. คุณชูศักดิ์ วิระพรสวรรค์
 9. คุณบุณยสิทธิ์ จาง
 10. คุณอุเทน คนรักษ์
 11. คุณกฤตภาส คำชม
 12. คุณศุภลักษณ์ บรรลือศักดิ์
 13. คุณลูกเพชร กุลบูรพา
 14. คุณสุภชัย พรหมจันทร์
 15. คุณอุไรรัตน์ แม่นปืน
 16. คุณณัฐวุฒิ เย็นใจ

ข่าวด่วนจากทั่วโลก