ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรางวัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ซิกน่าประกันภัย ฉลอง 16 ปี ลุ้นโชค 2 ต่อ "รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท”

ประกาศรางวัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รางวัล แพคเกจทัวร์ไต้หวัน จำนวน 9 รางวัล

 1. คุณชรินธร พูนเจริญ**
 2. คุณทศพล เขื่อนเชียงสา**
 3. คุณพรชัย บัวนารี**
 4. คุณวันเพ็ญ กังนิกร
 5. คุณกุลิสรา ฉิมสุทธิ
 6. คุณสิริลักษณ์ หางนาค**
 7. คุณจุมพิตา เพ็งถา
 8. คุณธวัชชัย ช้างเผือก
 9. คุณญาณิศา พุ่มนาค

**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 4 ท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัลแพคเกจทัวร์ไต้หวันดังนี้

 1. คุณชรินธร พูนเจริญ
 2. คุณทศพล เขื่อนเชียงสา
 3. คุณพรชัย บัวนารี
 4. คุณสิริลักษณ์ หางนาค

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่

 1. คุณอรวรรณ ประสิทธิ์ศิลป์สิริ
 2. คุณอาจิณจรัส เปาลานวัติ
 3. คุณกิตติ ธนะนิมิตร
 4. คุณสุเมธ หวังเจริญ

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 16 รางวัล

 1. คุณแววตา ที่ดี
 2. คุณรชิตา แก้วหนองยาง
 3. คุณอภิญญา ทองชัย
 4. คุณพัชรา หาระบุตร
 5. คุณนิภาพร แซ่อึ้ง
 6. คุณอุษา นาคภักดี
 7. คุณนิยะดา ศรลัมพ์
 8. คุณนลินทิพย์ แซ่ซิ้ม
 9. คุณรัฌดา อินทรกำชัย
 10. คุณเตือนจิต แพ่งรักษ์
 11. คุณปรานอม ส่องแสง
 12. คุณบุญจันทร์ โฮมแพน
 13. คุณจิราภรณ์ จำปาโพธิ์
 14. คุณชเนศ รัตนสุนทร
 15. คุณยุทธศาสตร์ จักรแก้ว
 16. คุณอังค์ริสา กุลพงศ์โอฬาร

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน

ข่าวด่วนจากทั่วโลก