ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศรางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ซิกน่าประกันภัย ฉลอง 16 ปี ลุ้นโชค 2 ต่อ "รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท”

ประกาศรางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2561

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณธนัตติยา โพธิ์เอี้ยง

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 16 รางวัล


**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ ดังนี้

1.คุณบรรพต พันธุ์ทอง

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่

1.คุณจิราณัฎฐ์ ภัคสิริธนะโชติ

 1. คุณนิรุจน์ ทองหล่อ
 2. คุณกุลฤดี เพชรเขาทอง
 3. คุณรัตนฉัตร โกมลวาจ
 4. คุณณัฐพิสิษฐ์ บัวทรัพย์
 5. คุณกัมปนาท ไพบูลย์
 6. คุณรังสรรค์ เทียนสวัสดิ์
 7. คุณอาโนทัย ผาสุข
 8. คุณคนิตรา หารธุจิต
 9. คุณพัชนี คำปลิว
 10. คุณจิราณัฏฐ์ ภัคสิริธนะโชติ
 11. คุณมนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล
 12. คุณธนสาร สละจิต
 13. คุณประสิทธิศักดิ์ แซ่เตียว
 14. คุณธนบูรณ์ พิพิธภัณฑ์
 15. คุณถมรัตน์ สันติสกุลวงศ์
 16. คุณชลธิศ บุญประเทือง

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท.1,000 บาท จำนวน 16 รางวัล

 1. คุณธนโชติ มาลีหอม
 2. คุณหทัยชนก ชูชื่น
 3. คุณรุ่งนภา ชอบใจ
 4. คุณพรปวีณ์ ไชยวสุวงษ์
 5. คุณกาญจนา ปลั่งเปลื่อง
 6. คุณไพเราะ มณีโชติ
 7. คุณวัชรินทร์ แจ่มเจริญพิศาล
 8. คุณภูริชญา มั่นใจดี
 9. คุณเทิดทูน ตันมูล
 10. คุณประดิพันธ์ จารุเกษตรวิทย์
 11. คุณอมลสิริ นิมิตรสมุทร
 12. คุณกุลรัศมิ์ สุดยอด
 13. คุณอัปสร คงกะเรียน
 14. คุณชุติมา ใบเนียม
 15. คุณณัฐนันท์ บุญมา
 16. คุณศิริวัฒน์ สว่างดี

ข่าวด่วนจากทั่วโลก