ประกาศรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA VIOS จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 609,000 บาท

 1. นางสุจิตรา โรจน์ศิริพรชัย
 

รถจักรยานยนต์ YAMAHA Q-BIX จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 53,500 บาท

 1. นางสาวสมมาศ ชนะพลพิทักษ์
 2. นางสาวสวรส ทองเปี่ยม (โดยคุณกฤตวัฏ ทองเปี่ยม มารับแทน)
 3. นายไชยวัฒน์ ลาคำ
 4. นายจำลอง พะวร (โดยคุณเตือนใจ อินสน มารับแทน)
 5. นายทวีศิลป์ แก้วศรีอ่อน
 

สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 20,750 บาท

 1. นายบุญหลาย บรรลือ
 2. นางสาวจุฑากุล ช่วยเมือง (โดยคุณสัญธิตา ปราบปัญจะ มารับแทน)
 3. นายสมพร ปาวงค์ (โดยคุณนริศรา อุษาสกุล มารับแทน)
 4. นายปรีชา พาพันธ์ (โดยคุณกรรณิการ์ กอแก้ว มารับแทน)
 5. นางสาวนิภาพร แซ่จันทร์
 
บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก