ประกาศรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล

 1. จ่าสิบเอกวิทยา ธรรมเพชร
 2. นางสาวอัญธิมา บัวด้วง
 3. นางเพ็ญศรี ปางบุญยนนท์
 4. นายประนอมไพร บ่อแร่
 5. นายชวลิต โคตา

 

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท. 2,000 บาท 15 รางวัล

 1. นางอัจฉรา ยิ้มย่อง
 2. นางสาวนิรมล ลัภกิตโร
 3. นายเอี้ยว สอนใจ
 4. นายพิชิตพล ชินโน
 5. นางเยาวลักษณ์ หงวนจีบจง
 6. นางสาวพัชรี ปั้นนพศรี
 7. นางสุนันทา โรจน์สุรกิตติ
 8. นางสาวปัณฑิตา ทรงฤกษ์
 9. นายพัสกร เพิ่มมหาศาล
 10. นายสราวุธ ไทรงาม
 11. นายนิพนธ์ พานทอง
 12. นางศมารินทร์ ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 13. นางสาวณัฐภรณ์ ระงับทุกข์
 14. นายนพสิทธิ์ รุจิจิรานุวัฒน์
 15. นายอภิรักษ์ ชาญใช้จักร์

เนื่องจาก คุณสมเกียรติ สินชัย ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ คุณสุนันทา โรจน์สุรกิตติ


บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก