ประกาศรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2560
ประกาศรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2560

ประกาศรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2560

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล

 1. นางสังวาลย์ คงมีสุข
 2. นางสาวฟารีดา กมลศรีจักร
 3. นายชูชาติ พุ่มงาม
 4. นายศิริชัย นกโต
 5. นายพิชัย เย็นเกล้ากุล

 

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท. 2,000 บาท 15 รางวัล

 1. นายธีระชัย อาษาแก้ว
 2. นางสาวอรอีสา บูวะ
 3. นายวิศวกร ทางทอง
 4. นางเพ็ญประภา จันทร์สว่าง
 5. นางสุปราณี คงภักดี
 6. นายเสน่ห์ เกษวิริยะกรณ์
 7. นางสาวนงลักษณ์ นรจีน
 8. นางสาวชริน ธูปพู
 9. นายท่องฟ้า ยิ่งศิริ
 10. นางรติศา ปัญญาวงค์
 11. นางดวงกมล ชาญชัยศิลป์
 12. นายฉัตรชัย นรากร
 13. นางรุริยา ขำเกิด
 14. นางสาวณัฏฐิกา จันทร์เหลือง
 15. นางภาวิณี ถนอมบูรณ์

 

เนื่องจาก คุณดี ศรีสุวรรณ ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ คุณเสน่ห์ เกษวิริยะกรณ์

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก