ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่าประกันภัย Cigna Insurance
“ทุกยอด ลุ้นโชค” เพียงแค่คุณเป็นลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับทางซิกน่า ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ลุ้นง่ายๆ ได้ถึง 2 ต่อกับซิกน่า แจกทุกเดือน Samsung GALAXY S5 และรางวัลใหญ่รถยนต์โตโยต้า VIOS

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี

 
 

เงื่อนไขการจับรางวัล

 • ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการได้รับรางวัลหลายรางวัลในเดือนเดียว ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันของซิกน่าในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนหรือลดแผน นับจากวันที่ซื้อ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/ เดือน ตลอดระยะเวลาการชิงโชค ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • รายละเอียดการจับรางวัล
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเวบไซต์ www.cigna.co.th ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่บริษัททำการ จับรางวัล และ จัดส่งของรางวัลให้
 • ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ 1758 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ของ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อยู่ในระหว่างการขออนุญาตจับรางวัล

ข่าวด่วนจากทั่วโลก