ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่คนไทย
ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่คนไทย
ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพแบบ 360 องศา ให้แก่คนไทย

ซิกน่าประกันภัย เดินหน้าสานต่อโครงการ HealthCare Alliance Partnership จับมือร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพแบบ 360 องศา ให้แก่คนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพกับ นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ และรองประธานอาวุโสหน่วยงานนวัตกรรม และ Disruption บริษัท ซิกน่า ประกันภัย (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ในพิธีการเปิดตัวความร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางด้านสุขภาพ

กรุงเทพ, ประเทศไทย – 1 พฤศจิกายน 2564 – ซิกน่าประกันภัย ต่อยอดความสำเร็จในโครงการ Healthcare Alliance Partnership ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมไทย จับมือร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในด้านการศึกษา วิชาการ และงานวิจัย เพื่อเน้นย้ำถึงจุดประสงค์หลักในการนำเสนอเรื่องราวทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างรวดเร็วที่สุด

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลลัพทธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรของซิกน่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางด้านสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค การรักษาตัว ไปจนถึงแนวทางการป้องกันโรคให้แก่คนไทย ตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ และความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เราหวังว่าสิ่งนี้ จะสามารถสร้างความตื่นตัวและความตระหนักรู้ให้แก่ลูกค้าและประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง โดยซิกน่าให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางด้านสุขภาพที่ดีที่สุด”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พันธกิจหลักของเราคือการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยพวกเรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ ทั้งการป้องกัน และการรักษาสู่สาธารณชน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อถือได้อย่าง 100%”

ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีผลให้ซิกน่าสามารถนำสื่อที่ผลิตโดยรามาแชนแนล ที่มีเนื้อหาสอดแทรกข้อมูลทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อในช่องทางของซิกน่าได้ อาทิ Website, Facebook, YouTube, LINE Official Account, LinkedIn หรือ SMS และ Email เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของซิกน่าและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพเชิงรุกได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย

นอกจากนี้ ซิกน่าประกันภัย ยังมีการจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอบทความทางด้านสุขภาพต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของซิกน่า การจัดทำวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไปจนถึงรายการพอดคาสต์ ในชื่อ Jigsaw For Good Life ที่ซิกน่าได้ร่วมมือกับคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ “นิ้วกลม” เพื่อช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลให้แก่ผู้ฟัง และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซิกน่าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทย ได้นำนวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อสร้างศูนย์รวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่านฟีเจอร์ Cigna Covid Self-Service Center บนแพลตฟอร์ม Line Official Account @CignaThailand เพื่อใช้เป็นช่องทางในการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ และรายงานอัพเดตประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างง่ายดาย ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ได้ผ่านช่องทางของซิกน่าที่ Facebook : Cigna Thailand เว็บไซต์ www.cigna.co.th หรือ Line @CignaThailand

ข่าวด่วนจากทั่วโลก