ซิกน่าประกันภัย ชูพนักงานคือกำลังสำคัญ เน้นสร้างความผูกพันแก่พนักงานทั่วโลก
ซิกน่าประกันภัย ชูพนักงานคือกำลังสำคัญ เน้นสร้างความผูกพันแก่พนักงานทั่วโลก

ซิกน่าประกันภัย ชูพนักงานคือกำลังสำคัญ เน้นสร้างความผูกพันแก่พนักงานทั่วโลก เพื่อการเติบโตในระยะยาว

“ซิกน่าประกันภัย” ชูพนักงานคือกำลังสำคัญ เน้นสร้างความผูกพันแก่พนักงานทั่วโลก เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ซิกน่าประกันภัย จัดกิจกรรม ‘Cigna Global Wellness Challenge’ ขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Count Me In” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อคลายความเครียด และสร้างรอยยิ้มในภาวะวิกฤต

ซิกน่าประกันภัย ชูพนักงานคือกำลังสำคัญ เน้นสร้างความผูกพันแก่พนักงานทั่วโลก

กรุงเทพ, ประเทศไทย – 2 กันยายน 2564 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ซิกน่ามีการออกนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส และลดการสัมผัสระหว่างคนในองค์กร ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเดินหน้ามอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ซิกน่ายังคงมุ่งหน้าบรรลุพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดี (Well Being and Peace of Mind) ให้แก่พนักงานทั่วโลก ผ่านการจัดกิจกรรม ‘Cigna Global Wellness Challenge’ ขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Count Me In” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อคลายความเครียด สร้างรอยยิ้ม และสามารถฝึกตนเองให้สามารถปรับตัวคืนสู่สภาวะปกติอย่างสร้างสรรค์ (resilience)

ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ซิกน่า เรายึดมั่นว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า และเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และทุกคนต่างยังต้องทำงานจากที่บ้าน อยู่ห่างจากสิ่งที่เรารัก และต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดด้านการใช้ชีวิตต่าง ๆ มากมาย เพื่อลดความเครียด และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่สมาชิกซิกน่าทุกคน เราจึงนำนโยบายของซิกน่าโกลบอลเข้ามาปรับใช้ ผ่านการกระตุ้นให้พนักงานเริ่มออกกำลังกายหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจง่าย ๆ ด้วยตนเองจากที่บ้าน เพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท ฯ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

กิจกรรม ‘Cigna Global Wellness Challenge’ ของซิกน่า ถูกต่อยอดมาจากกิจกรรม ‘Cigna Global Fitness Challenge’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานซิกน่าทั่วโลก รวมถึงครอบครัวของพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ซิกน่าต้องการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะทั้งสุขภาพทางกายหรือทางจิตใจ (Body & Mind) ในปีนี้ ซิกน่าจึงได้นำเสนอกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด ‘Count Me In’ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน Global Fitness Challenge เข้ามาปรับใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบสะสมคะแนน เพื่อให้พนักงานซิกน่าทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถบันทึกเวลาการทำกิจกรรมของตนเองลงในแอปพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์แก่เพื่อนร่วมงานซิกน่าทั่วโลก กิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งทีมเพื่อเข้าแข่งขันกันในระดับประเทศได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ขนาดใหญ่และความสนุกสนานในช่วงวิกฤต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำชั่วโมงการทำกิจกรรมมานับเป็นคะแนน เพื่อแลกรับเป็นของรางวัลได้อีกด้วย กิจกรรมในปีนี้ ได้แก่

  1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เบิกบาน (Mindfulness)

    เช่น การนั่งสมาธิ, ปลูกต้นไม้, ทานอาหารเพื่อสุขภาพ, เว้นจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการจัด workshop ในหัวข้อ “Self-care for resilience” เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การประเมิน สำรวจ และเข้าใจภาวะอารมณ์และความเครียดของตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติโดยใช้ Neuroscience – Breathing, Grounding & Shielding และ Power of Nap

  2. กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)

    เช่น การเล่นโยคะ, ออกกำลังกายตามคลิป หรือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

  3. กิจกรรมการติดต่อกับสังคม (Social Connections)

    เช่น การเขียนจดหมาย, พูดคุยกับคนใกล้ชิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบ Zoom หรือ WebEx เป็นต้น

“Global Wellness Challenge เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ของซิกน่า (Adapt & Innovate) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Core Value ของเราในการปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำได้ง่าย ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น (Simple) ในปีนี้เราพบว่ายอด Engagement Rate หรือจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานซิกน่าทั่วโลกมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่จัดกิจกรรมนี้มา ถือเป็นความสำเร็จของซิกน่าที่สามารถสร้างรอยยิ้ม ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ (Resilience) ให้แก่พนักงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านของวิถีการทำงานบนโลก New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” วรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม ซิกน่าเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการสร้างความสุขได้ง่าย ๆ ผ่านการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจในยามวิกฤตที่เกิดขึ้น ซิกน่ายังคงมุ่งหน้าสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดูแลลูกค้า ตลอดจนพนักงานอย่างดีที่สุด เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน เราพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคนไทยทุกคน ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น

ข่าวด่วนจากทั่วโลก