ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสา สานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์
ซิกน่า ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสา สานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์” เชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตเลือดขาดแคลนจากโควิด-19

ซิกน่า ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสา สานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์” เชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตเลือดขาดแคลนจากโควิด-19


ซิกน่ารวมใจ บริจาคโลหิต

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – xx กุมภาพันธ์ 2564 - เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ซิกน่ารวมใจ เพิ่มโลหิต จิตอาสา สานต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานซิกน่าทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามพันธกิจขององค์กร ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกในการทำความดีตอบแทนสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้คนมีความสุขอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะสุขจากการเป็นผู้ให้ หรือสุขจากการเป็นผู้รับ

คุณอลิสา มหอานิชานนท์, รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางสภากาชาดไทยมีความจำเป็นในการใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ ในทางกลับกัน ยอดบริจาคโลหิตกลับมีจำนวนลดลง ทางซิกน่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเรามีการจัดกิจกรรมนี้ในทุก ๆ ปี เพียงแต่ในปีนี้ เราเพิ่มจำนวนรอบมากยิ่งขึ้นเป็น 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้เพื่อนพนักงานซิกน่าทุกคน สามารถหมุนเวียนกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ ทั้งนี้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคน หันมาให้ความสำคัญกับการบริจาคเลือด เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านการให้ และยังเป็นการสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้รับได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาคโลหิต ร่วมสร้างกุศลทำความดี ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ไปพร้อม ๆ กับซิกน่า สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 19.30 น. และวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 , 0 2256 4300 www.blooddonationthai.com

**************

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ข่าวด่วนจากทั่วโลก