ซิกน่าประกันภัย ฉลองความสำเร็จ หลังคว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Global Best Employer Brands 2021
ก้าวสำคัญระดับโลก ซิกน่าประกันภัย ฉลองความสำเร็จ หลังคว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Global Best Employer Brands 2021

ก้าวสำคัญระดับโลก ซิกน่าประกันภัย ฉลองความสำเร็จ หลังคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Global Best Employer Brands 2021


Cigna รับรางวัล คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และ คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ขวา) บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นระดับโลก ประจำปี 2564 จากเวที Global Best Employers Brand Awards 2021

กรุงเทพ, ประเทศไทย – 11 มีนาคม 2564 – บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันระดับโลก ฉลองความสำเร็จ หลังได้รับ รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นระดับโลก ประจำปี 2564 จากเวที Global Best Employers Brand Awards 2021 ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน World HRD Congress องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ โดยซิกน่าสามารถคว้ารางวัลในสาขาการบริหารดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กรดีเยี่ยม (Managing health at work awards) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านการดูแลเอาใส่ใจพนักงานทุกคน ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า ซิกน่า ประเทศไทย สามารถแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสุขภาพของพนักงานได้อย่างดีเยี่ยมในมาตรฐานระดับสากล แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกเหนือจากการที่เรามุ่งดูแลสุขภาพของลูกค้าอย่างครบวงจร เรายังคงเดินหน้าพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้พนักงานของเราสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

จากความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากการที่ซิกน่าได้นำกิจกรรมและโปรแกรมสุขภาพดี ๆ จากทาง Cigna Global และซิกน่าประเทศไทย มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคนในองค์กร ทั้งกิจกรรมในเชิงภาคปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ไปจนถึงกิจกรรมแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนในองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมเชิงรุก (ป้องกัน) และ กิจกรรมเชิงรับ (แก้ไข) เช่น การดูแลสุขภาพทางกายผ่านแบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและจิตใจ การ “Check-in” เพื่อติดต่อ พบปะ พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย เพื่อรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ระหว่างคนในสังคมในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การแข่งขันเก็บเวลาในการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมผ่อนคลาย (Global Wellness Challenge) เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานในระยะยาว และโปรแกรม Moove ที่ส่งเสริมให้พนักงานดูแลตัวเองผ่านการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมประจำวัน และ การวางแผนการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ

ซิกน่าถือว่าสุขภาพใจเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน เรามีโปรแกรมจากบริษัท ฯ แม่ ที่ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือพนักงาน และครอบครัวอย่างได้อย่างครอบคลุมทุกปัญหา (International Employee Assistant Program IEAP) เช่น ปัญหาในวัยเด็ก วัยรุ่น การทำงาน การใช้ชีวิต และพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง โปรแกรม “Life Station” ที่ทางซิกน่า ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทยภายใต้สโลแกน ‘แค่เล่าก็เบาแล้ว’ ที่ช่วยป้องกันและบรรเทาความเครียดให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพนักงานให้ได้มากที่สุดด้วยบริการทาง LINE โทรศัพท์ หรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้คำปรึกษา นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมความรู้เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ‘การป้องกันและการจัดการความเครียด’ โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เชิงวิชาการ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

“เรายังคงมุ่นมั่นสานต่อความตั้งใจในการมอบชีวิตและสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ลูกค้าของเรา หรือบุคลากรในองค์กร แต่หมายรวมถึงทุกคนในสังคมไทย เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเท่าเทียม” คุณธีรวุฒิ กล่าวเสริม

*************************

ข่าวด่วนจากทั่วโลก