ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
บมจ. ซิกน่า ประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557” จากสำนักงานคปภ.

กรุงเทพฯ  – 14 กันยายน 2558  บมจ.ซิกน่า ประกันภัย ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (The Prime Minister’s Insurance Award) โดยมีนายจูเลี่ยน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้จาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึงเป็นตัวแทนของพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของซิกน่า และการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและการทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าของบริษัทฯตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทที่จะสามารถผ่านกฏเกณฑ์และมาตรฐานที่ทางสำนักงาน คปภ.กำหนดนั้น จะต้องเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศในหลายด้าน อาทิ มีความมั่นคงและแข็งแกร่งทางด้านการเงิน มีการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่มีการร้องเรียนน้อยที่สุด รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างศรัทธาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แและเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของซิกน่า รวมถึงเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของซิกน่า” นายจูเลี่ยน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าซิกน่ามีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องตอกย้ำว่า การดำเนินกลยุทธ์การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องของซิกน่านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร โดยต่อจากนี้ซิกน่ายังคงมุ่งมั่นในการยึดหลักให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อที่จะได้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศและตรงตามความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานยอดเยี่ยมสมกับความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้ซิกน่าเป็นผู้ดูแลประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้กับเขาและครอบครัวสืบไป”

นายจูเลี่ยน เมงกัล กล่าวสรุปท้ายเพิ่มเติม

###

 

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย     

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 86 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก   

                                            

เกี่ยวกับซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น  รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 90 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

ข่าวด่วนจากทั่วโลก