ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
CEO ซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประกันภัย แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ - นายกัส จิราลโด้

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเล มาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิกน่า ผู้นำด้านประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศแต่งตั้ง นายกัส จิราลโด้(Mr. Gus Giraldo) เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย (Chief Executive Officer & Country Manager) คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป

นายกัส จิราลโด้ มีประสบการณ์กว่า 18 ปีในธุรกิจประกันภัย – ประกันชีวิต และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆหลายตำแหน่งในซิกน่าในหลายประเทศ อาทิ กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กลุ่มธุรกิจซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์แพทริเอท เบเนฟิทส์ (Cigna International Expatriate Benefits: CIEB), รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ของซิกน่า กรุ๊ป เฮลท์ เบเนฟิทส์ (Cigna Group Health Benefits: CGHB) ทั้งนี้ตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ประเทศไทยคือ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer: COO) ของบริษัท ซิกน่า แอนด์ ซีเอ็มซี ประกันชีวิต (ซิกน่า ประเทศจีน) นอกจากนี้นายกัสยังเป็นสมาชิกของสถาบันด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญอีก หลายแห่ง ได้แก่ Fellow of the Society of Actuaries และ Member of the American Academy of Actuaries นายกัสจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจจาก The Wharton School of Business และปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐฟลอริด้า (The Florida State University).

นายกัสจะเป็นผู้นำของบมจ.ซิกน่าประกันภัย และธุรกิจของซิกน่าในประเทศไทย โดยจะเป็นผู้นำคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ ในการสร้างความเติบโตและแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจของซิกน่าในประเทศไทย เติบโตด้วยความแข็งแกร่งมาตลอดระยะเวลา 5 ปีจนก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ ประกันสุขภาพที่ดำเนินธุรกิจด้วยโมเด็ลการตลาดเชิงความสัมพันธ์ นายกัสและคณะผู้บริหารจะเดินหน้าสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างแผนประกันภัยที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ บริโภคชาวไทยมากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับการสร้างความคุ้มครองให้ กับสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ข่าวด่วนจากทั่วโลก