ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัยมอบเงินชดเชย 1.5 ล้าน
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ในวันที่ 19 กันยายน 2554 คุณธารี กาญจนโภคิน (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่คุณภาวนา ภูประพันธ์ ดญ.ปัณณพัฒน์ สิทธิโชคเจริญ และ ดช.ปรคม สิทธิโชคเจริญ บุคคลในครอบครัวของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของ คุณสุชาญ สิทธิโชคเจริญ (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ จ. นครปฐม

ข่าวด่วนจากทั่วโลก