ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 500,000 บาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 500,000 บาท

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายกัส จิราลโด้ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวดวงเดือน  เหมาะประโคน  (กลาง) ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของนายพิสิฏฐ์   ใจมีธรรม (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยกับซิกน่าประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ภายใต้กรุงศรี เจอเนอรัล อินชัวรันส์  โบรกเกอร์ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนสายบ่อวิน (ปากร่วม) – อ่าวอุดม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี        

นางสาวดวงเดือน ภรรยาของผู้เอาประกันภัย เล่าให้ฟังต่อว่าการทำประกันเป็นสิ่งสำคัญ โดยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปชำระหนี้สินที่มีอยู่ และส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาว ทั้งนี้ซิกน่าประกันภัย ให้บริการลูกค้าอย่างดี รวมทั้งการติดต่อประสานงานเรื่องเคลมก็ใช้ระยะเวลาไม่นาน

 

* * * * * * * * * *

ข่าวด่วนจากทั่วโลก